Palvelut
Varastointi

Varastointipalvelumme kattavat kaikki toiminnot tavaran vastaanottamisen ja lastauksen välillä. Varastoimme tuotteet niille sopivalla tavalla lämpimässä tai kylmässä varastossa. Tuotteiden varastointi voi olla asiakkaan toiveiden mukaisesti lyhyt- tai pitkäkestoista. Varastomme sijaitsee teollisuusalueella hyvien liikenneyhteyksien ulottuvilla.Vastaanotto- ja lähetystoiminnot

Palveluun kuuluvat tuotteen vastaanotto, keräily, kuljetuksen tilaaminen, lähettäminen, inventointi sekä dokumentointi. Vastaanotto ja lähettäminen sisältävät asianmukaiset kirjaukset sekä raportoinnit asiakkaalle.Projektipakkaukset

Suunnittelemme ja teemme projektipakkaukset niin, että ne täyttävät kuljetuksen vaatimat määräykset, kuljetustavasta riippumatta. Näin voimme varmistaa tuotteiden turvallisen toimituksen määränpäähän.
Tuotantologistiikka

Toimimme tuotannon tukena ja varmistamme osaltamme katkeamattoman valmistusprosessin. Toimitamme komponentit ja tuotteet tarvittaessa suoraan tuotannon soluihin. Suoritamme myös osakokoonpanon ja laaduntarkkailun. Tuotannon valmistuttua huolehdimme pakkaamisen ja lähettämisen, suoraan tuotantolinjalta.Ulkoistaminen

Varaston ulkoistaminen TC Logistiikalle tekee asiakkaan kiinteät kulut muuttuviksi ja vapauttaa yrityksen henkilöstöresursseja. Asiakkaan tilauskannasta riippumatta tilaa ja resursseja työn tekemiselle riittää ja toiminta säilyy katkeamattomana ja laadukkaana. Hiljaisempina aikoina asiakas säästää tila- ja henkilöstökustannuksissa. Ulkoistaminen voidaan suorittaa vaiheittain, jotta toiminnot mukautuvat helposti muutokseen. Näin myös varmistetaan laadun säilyminen sekä virheiden minimointi.